تعبیر خواب گنج

تعبیر خواب گنج

تعبیر خواب گنج در علم تعبیر خواب چنین است که پول نمایانگر ارزش دنیای واقعی است و در خواب اغلب بیانگر انرژی روانی / ذهنی و یا نوع تغذیه ی شماست. بنابراین یافتن یک گنج یا به دست اوردن پول زیادی در خواب ممکن است سمبل این امر باشد که شما از لحاظ روحی و روانی فرد بسیار با ارزشی هستید.

تعبیر خواب گنج منوچهر تهرانی :

به گفته منوچهر تهرانی دیدن پول در خواب خوب نیست و گنج نیز تعبیری نیکو به همراه نخواهد داشت.

تعبیر خواب گنج محمد بن سیرین :

محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب یافتن گنج این گونه بیان می‌کند که اگر دیدی در خواب گنج یافته‌ای تعبیرش بیماری خواهد بود و اگر گنج ناپدید گردد تفسیری خلاف بیماری یعنی سلامت خواهد داشت.

تعبیر خواب گنج به روایت جابر مغربی :

از دیدگاه جابر مغربی نیز یافتن گنج به معنای بیماری است، اما اگر آن را از جای آبادی یافته باشد، تعبیر بهتری نسبت به جای ویران و خراب دارد، زیرا در حالت اول (پیدا کردن گنج از مکان آباد) به معنای بازیافتن سلامت و شفای بیمار، اما در حالت دوم (پیدا کردن گنج از جای ویران) بیانگر هلاکت و بیماری بیننده خواب است.جابر مغربی نیز به مانند ابن سیرین یافتن گنج را در خواب بیماری می‌داند با این تفاوت که اگر این گنج را در جای آباد یافتی بسیار بهتر از جای خراب و ویران است زیرا یافتن گنج در مکان آباد بهبودی بیماری را در پی دارد ولی گنج در جای ویران نشانه ای از هلاک شدن بیننده خواب است.شما میتوانید به طور کلی تعبیر خواب ثروتمند شدن را نیز ببینید.

تعبیر خواب گنج از دیدگاه آنلی بیتون :

اگر کسی خواب ببیند که گنج پیدا کرده است از دیدگاه بیتون، معنای آن دست یافتن به مال و ثروتی ناگهانی می باشد، همچنین گم کردن گنج در خواب نیز بیانگر این است که دوستانش او را ترک خواهند کرد.

در صورتیکه میخواهید همه چیز راجب علم تعبیر خواب را بدانید پیشنهاد میکنیم سری به مقاله همه چیز راجب علم تعبیر خواب بزنید.

سایر مقالات علم تعبیر خواب وب سایت علم برتر :

تعبیر خواب باران ، تعبیر خواب طلا ، تعبیر خواب مار ، تعبیرخواب اسب ، تعبیرخواب گردنبند ،  تعبیرخواب گوشواره ،  تعبیرخواب گاو ، تعبیرخواب نان ،  تعبیرخواب برنج ، تعبیر خواب برف .

 

نظرات کاربران

ارسال یک پاسخ