تعبیر خواب لباس سفید

تعبیر خواب لباس سفید

تعبیر خواب لباس سفید در علم تعبیر خواب چنین است که دیدن لباس سفید در خواب بیشتر بـه رستگاری و رسیدن بـه کسب و کار جدید تعبیر شده اسـت، اما این خواب جنبه مردانه و زنانه دارد. تعبیر این خواب برای مردان و زنان فرق دارد، لباس سفید برای مردان نشان کسب و کار اسـت و برای زنان نشانی از یک مرد یا زندگی آسوده در پیش رو میباشد، در ادامه تمام تعابیر را بررسی می‌کنیم، با پارس ناز همراه باشید.

تعبیر خواب لباس سفیدحضرت دانیال (ع) می‌ فرمایند : تعبیر لباس، کسب و کار مرد می‌باشد.

جابر مغربی می‌ گوید : تعبیر لباس به دو صورت است: یک نوع مربوط به دین می‌باشد و نوع دیگر مربوط به دنیا؛ لباس سفید مربوط به دین و لباس نو مربوط به دنیا می‌باشد.
بعضی از تعبیرگران می‌ گویند : تعبیر پیراهن، زن می‌باشد و همچنین تعبیرش حال و روز و کسب و کار تو برای به دست آوردن رزق و روزی است.

ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر ببینی پیراهن نو پوشیده‌ای، یـعـنـی ظاهراً انسان خوبی می‌باشی، ولی باطن بدی داری.

تعبیر خواب لباس سفید حضرت دانیال (ع) می‌ فرمایند : اگر ببینی پیراهن نو و گشاد پوشیده‌ای، تعبیرش درستی کار و خوبی حال و روز تو می‌باشد،‌‌‌‌‌

جابر نیز می‌ گوید : تعبیرش این است که زندگانی و معیشت برای تو گسترده می‌شود. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی لباس خوب و نیکو داری، یـعـنـی کسب و کار تو خوب می‌شود .
تعبیر خواب لباس سفید ابن سیرین می‌ گوید : اگر کسی که از دنیا رفته است را در خواب ببینی لباس‌های خوب پوشیده است، یـعـنـی باایمان از دنیا رفته است.
امام صادق (ع) می‌ فرمایند : تعبیرهای پیراهن نو و گشاد عبارتند از : ۱- دیدن مردم ۲- شرم و حیا و پوشیدگی ۳- زندگانی و معیشت خوب و خوش ۴- ریاست ۵- شادی و نشاط ۶- بشارت و خبر خوش. تعبیرهای لباس نو عبارتند از : ۱- زن ۲- «پادشاه» ۳- مال ۴- خیر و منفعت.

تعبیر خواب لباس سفید پوشیدن :

ابن سیرین پوشیدن لباس سفید در خواب رستگاری از غم و رنج ذکر کرده است.

ابراهیم کرمانی با توجه به آیه ۵۸ سوره نحل در قرآن کریم (وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالاُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِیمٌ) می‌گوید: اگر ببینی در حالی که چهره‌ات سیاه است، لباس سفید پوشیده‌ای صاحب فرزندی دختر می‌شوی.

تعبیر خواب پرو کردن پیراهن سفید در فروشگاه :

اگر در خواب خود را در فروشگاهی در حال پرو کردن پیراهن سفید ببینید، تعبیر آن است که به زودی در مرکز توجه قرار خواهید گرفت. بعلاوه این خواب از ورود تغییراتی مثبت به زندگی شما خبر می‌دهد.

تعبیر دیگر این خواب آن است که قبل از آنکه تصمیمی بگیرید یا قبل از آنکه کاری را انجام بدهید خوب در مورد آن فکر کنید. بعلاوه، باید اهداف خود در زندگی و راه‌های رسیدن به آنها را بررسی کنید.

تعبیر خواب پیراهن سفید بسیار بلند بر تن شما :

اگر در خواب ببینید که پیراهن سفید بسیار بلندی بر تن دارید و این پیراهن بدن شما را کاملا پوشانده است، این خواب نمادی از حمایت و حفاظت است. این خواب به این مفهوم است که شما در زندگی واقعی خود احساس امنیت و حمایت می‌کنید. فردی در زندگی شما وجود دارد که از شما محافظت می‌کند و جایی برای نگرانی وجود ندارد.

 تعبیر خواب لباس سفید بسیار کوتاه :

اگر در خواب ببینید که پیراهن سفید بسیار کوتاهی بر تن دارید، احتمالا تعبیر آن است که اطرافیان شما بیش از اندازه درموردتان حرف می‌زنند. آنها شما را بر اساس کارهای متعددی که در زندگی واقعی انجام می‌دهید قضاوت می‌کنند.شما می توانید تعبیرخواب لباس سفید کثیف را نیز ببینید.

تعبیر خواب پیراهن سفید مردانه :

اگر خواب دیده پیراهن سفید مردانه به تن داری به این علامت است که از جانب معشوق خود خبرهایی خوبی دریافت خواهی کرد.

یا حداقل اتفاقات شیرینی در زمینه ی عشق و احساسات برای شما در پیش است

علامه طباطبایی گفته اند اگر مردی متاهل خواب دیده باشد از جانب زنی ناشناس بلوز سفید به عنوان هدیه دریافت میکند خوب نیست

و نشان میدهد بی وفایی در زندگی زنانشویی او تا مدتی دیگر به چشم میخورد.

اگر دیدی از مغازه و یا فروشگاه بلوز سفید خریداری میکنی بیانگر این است که باید خودت را آماده ی جشن و ضیافت های بزرگ کنی .

به اعتقاد اکثر معبران لباس های سفید در رویاهای ما موجب باز شدن بخت و یا روشنایی در آینده برای افراد مجرد است .

اگر بلند بود نیکوست و بیان میدارد اقبال و شانس خوبی خواهی داشت

و اگر کوچک بود و یا به اندازه ی تن شما نبود علامت این است که فرصت های محدود ولی موفقیت آمیز در مقابل شما قرار خواهد گرفت.

چنان چه خوبی شده بود نحس است و مرگ یکی از عزیزان را خبر میدهد و اگر بواسطه ی آلودگی کثیف و لکه دار شده بود زیان ، غم و اندوه تعبیر می شود.

در صورتیکه میخواهید همه چیز راجب علم تعبیر خواب را بدانید پیشنهاد میکنیم سری به مقاله همه چیز راجب علم تعبیر خواب بزنید.

سایر مقالات علم تعبیر خواب وب سایت علم برتر :

تعبیر خواب باران ، تعبیر خواب طلا ، تعبیر خواب مار ، تعبیرخواب اسب ، تعبیرخواب گردنبند ،  تعبیرخواب گوشواره ،  تعبیرخواب گاو ، تعبیرخواب نان ،  تعبیرخواب برنج ، تعبیر خواب برف .

نظرات کاربران

ارسال یک پاسخ