تعبیر خواب دختر بچه

تعبیر خواب دختر بچه

تعبیر خواب پسر بچه در علم تعبیر خواب چنین است که دیدن دختر و یا دختردار شدن در خواب به تعبیر بسیاری از معبران اسلامی به خیر و شادی و زیادتی روزی است..شما میتوانید به طور کلی تعبیر خواب نوزاد ،  تعبیر خواب بارداری و  تعبیر خواب چند قلو زاییدن را نیز ببینید.

تعبیر دیدن فرزند دختر در خواب از دیدگاه ابن سیرین:

  • اگر شخصی در خواب ببیند که بچه شده است تعبیر به این صورت است که فرد خواب دیدن به عم و اندوه دچار می شود.
  • اگر در خواب ببینید که صاحب فرزند دختری شدی تعبیر به این صورت است که شما سلامت و خوش بخت هستید و اهل بیت شما نیز شاد هستند.
  • تعبیر خواب دختر دار شدن، اما اگر در خواب ببینید که صاحب یک دختر شده اید تعبیر خواب این است که در دنیای واقعی صاحب یک پسر خواهید شد.
  • تعبیر دیدن بچه دختر در خواب سلامتی و شادی است.
  • دیدن بچه پسر در خواب نشانه غم و اندوه است .
  • اگر ببینی فرزند یا برادر و یا خواهر خودت را با اره نصف کرده‌ای، یـعـنـی مثل آن‌ها صاحب فرزند یا برادر و یا خواهر خواهی شد.
  • اگر ببینی زن یا فرزند خودت را گرو گذاشته‌ای، یـعـنـی کسی به تو ستم خواهد کرد.
  • اگر ببینی زن یا فرزند تو گم شده است، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد.

تعبیر خواب دختر امام صادق (ع) فرماید :

اگر زنی در خواب ببیند دختری زایید، ازنسل او فرزندی به وجود می‌آید که بزرگ خاندان خود می‌شود.

تعبیر خواب دختر ابراهيم کرماني :

اگر بيند دختر به كسي داد، دليل كه از او خرمي بدان كس رسد.
اگر بيند دختر او ناقص است، دليل بر غم و انديشه و نقصان احوال او كند.
اگر بيند كه دختري برگرفته و مي برد، دليل است كه خير و نعمت بدو رسد.
اگر بيند كه او دختري شده بود، دليل بر غم و اندوه كند. 

خواب فرزند دختر منوچهر مطیعی :

اگر در خواب خود فرزند دختری را ببینی که در بین فرزندان شما هست ولی در واقعیت این فرزند را نداشته باشید معنی این خواب این است که به زندگی شما نعمت و برکت خواهد رسید.

اگر در خواب دیدید که در بین بچه تان یکی از دختران شما نیست به این معنی است که این دختر بخت بزرگی دارد و طالع خوبی برای او دیده می شود.

در صورتیکه میخواهید همه چیز راجب علم تعبیر خواب را بدانید پیشنهاد میکنیم سری به مقاله همه چیز راجب علم تعبیر خواب بزنید.

سایر مقالات علم تعبیر خواب وب سایت علم برتر :

تعبیر خواب باران ، تعبیر خواب طلا ، تعبیر خواب مار ، تعبیرخواب اسب ، تعبیرخواب گردنبند ،  تعبیرخواب گوشواره ،  تعبیرخواب گاو ، تعبیرخواب نان ،  تعبیرخواب برنج ، تعبیر خواب برف .

 

نظرات کاربران

ارسال یک پاسخ