تعبیر خواب ثروتمند شدن

تعبیر خواب ثروتمند شدن

تعبیر خواب ثروتمند شدن در علم تعبیر خواب چنین است که نشان دهنده غرور یا قناعت است. هم چنین این خواب می تواند نشان دهنده جنبه ای از حریص بودن بیننده آن باشد.

تعبیر خواب ثروتمند شدن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
  • پول و ثروت در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن ثروت زیاد هم موجب رفاه است و هم علتی برای نشان دادن تشخص و بزرگی اما در خواب درست عکس این است و داشتن ثروت چه اندک و چه بسیار نشان ابتلا و گرفتاری از نوع کثیف آن است.
  • اگر در خواب دیدید که ثروتمند شدید در تعبیرش به دردسر بزرگی می افتید. و تنها گرفتن مال و ثروت که در تعابیر خواب خوب و خوشایند است گرفتن پول و ثروت از مرده است.
آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید که ثروتنمد شدید، نشانه آن است که در اثر تلاش و دقت بسیار در کارها، مقام برجسته ای به دست می‌آورید.
  • اگر خواب ببینید مالک ثروت هنگفتی هستید، علامت آن است که با قوت قلب و اراده ای قوی با مشکلات زندگی روبرو می‌شوید.
تعبیر خواب ثروتمند شدن از دید لیلا برایت:  
اگر در خواب خود را فرد ثروتمندى ببينيد، يعنى چيز مهمى را از دست مى‌دهيد. 

تعبیر خواب ثروتمند شدن :
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ثروتمند شده‌ای، تعبیرش نادرستی در دین و ایمان و تباهی عاقبت تو می‌باشد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی ثروتمند و با خدمه و حشم شده‌ای، یـعـنـی در دنیا به نعمت‌های زیادی می‌رسی، ولی دین و ایمان تو تباه و نابود می‌شود.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی لباس ثروتمندان را پوشیده‌ای، یـعـنـی نسبت به جمع آوری مال و اموال حریص خواهی بود .

تعبیر خواب ثروت خالد محد العنبری :

اگر کسی در خواب ثروتمند شود بدان معناست که در زندگی به مقدار کم قانع شود. اگر زنی در خواب ثروتمند شود، دلالت بر نیکی اعمال او دارد.

 دیگر موارد مربوط به تعبیر خواب ثروتمند شدن :

اگر مجرد باشد یعنی: با فردی فقیر ازدواج می کند.

اگر ثروتمند باشد یعنی: دچار بیماری می شود.

اگر فقیر باشد یعنی: پول زیادی بدست می آورد.

اگر این ثروت ارث و میراث باشد: دردسر و ضررمالی

اعضایفامیل ثروتمند شوند: اتفاقی خوب خواهد افتاد.

همسر شما ثروتمند است: شانس به شما رو می کند.

دوست شما ثروتمند شده: حواس تان به اطرافیان باشد.

از فامیل ارث می برید: در کار خود موفق خواهید شد.

در صورتیکه میخواهید همه چیز راجب علم تعبیر خواب را بدانید پیشنهاد میکنیم سری به مقاله همه چیز راجب علم تعبیر خواب بزنید.

سایر مقالات علم تعبیر خواب وب سایت علم برتر :

تعبیر خواب باران ، تعبیر خواب طلا ، تعبیر خواب مار ، تعبیرخواب اسب ، تعبیرخواب گردنبند ،  تعبیرخواب گوشواره ،  تعبیرخواب گاو ، تعبیرخواب نان ،  تعبیرخواب برنج ، تعبیر خواب برف .

 

نظرات کاربران

ارسال یک پاسخ