دعا درمانی و جایگاه آن در مکاتب مختلف

دعا درمانی و جایگاه آن در مکاتب مختلف

حوزه/ دعایی که برای سلامتی و شفاء خوانده می شود باید همراه با اعتقاد باشد، لذا اگر در دعا کردن اعتقاد نباشد تأثیر عملی و مثبتی نخواهد داشت که البته اعتقاد در دعا شامل همۀ انواع دعاها می شود. به گزارش ...
آیا انرژی درمانی واقعا جواب میدهد

آیا انرژی درمانی واقعا جواب میدهد

نرژی درمانی را قبلا طب حاشیه، طب نامرسوم یا به زبان ساده حقه‌بازی می‌گفتند اما امروزه آن را طب جایگزین، مکمل، جامع یا یکپارچه می‌نامند. این روزها طب جایگزین، رواج بیشتری یافته است؛ بیما...