تعبیر بارداری در خواب

تعبیر بارداری در خواب

تعبیر بارداری در خواب در علم تعبیر خواب گاهی نشان دهنده آن است که رو به روئی با گناه و بار غم است. اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می گردد که انجامش دشو...
تعبیر خواب سیل

تعبیر خواب سیل

تعبیر خواب سیل در علم تعبیر خواب گاهی نشان دهنده آن است که شما در احساسات خوشایند یا ناخوشایند تان غرق شده اید.تعبیر خواب سیل بنا به حالتی که بیننده خواب آن را مشاهده می‌کند می‌تواند با مفاه...
تعبیر خواب انگور

تعبیر خواب انگور

تعبیر خواب انگور سبز و قرمز در فصل، نشانه مال و شادکامی است و در غیر فصل نشانه زیان و خسران. انگور بی دانه خوردن و داشتن یا چیدن آن در فصل از درخت، مالی است که به سهولت و آسان بدست می آید و اگر کسی بر...
تعبیر خواب برف

تعبیر خواب برف

تعبیر خواب برف  در علم تعبیر خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم می شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و ...
تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب کفش در مقاله زیر به تفضیل آمده است. تعبیر خواب کفش به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: کفش در خواب ما زن است و همسر. برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی زناشوئی است که شوهر اصل کلی آن است. اگر زن...
تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ ، در علم تعبیر خواب دشمن دون فرومايه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومايه بود و سگ سياه دشمني بود از عرب، و سگ سفيد، دشمني بود از عجم. اگر بيند كه سگ بر وي بانگ مي كرد، دليل ...
همه چیز راجب علم تعبیر خواب

همه چیز راجب علم تعبیر خواب

همه چیز راجب علم تعبیر خواب در این مطلب برای شما آورده شده است .تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب دیده می‌شود، گفته می‌شود. در بسیاری از تمدن‌های باستانی خواب دیدن به ...
تعبیر خواب اسب

تعبیر خواب اسب

تعبیر خواب اسب به طور کلی بسته به نوع خواب فرق دارد. مثلا تعبیر خواب اسب قهوه ای با تعبیر خواب اسب سفید بسیار متفاوت است. و یا تعبیر خواب اسب سواری متفاوت از تعبیر خواب های پیشین در مورد اسب...
تعبیر خواب گردنبند

تعبیر خواب گردنبند

تعبیر خواب گردنبند  به تعهد و داشتن دین نسبت به چیزی تعبیر می شود. باز کردن گردنبند، بیرون آمدن از زیر بار تعهد نسبت به چیزی یا کسی است. اگر کسی در خواب گردنبندی از مروارید داشت، در علوم دینی آگا...
تعبیر خواب گوشواره

تعبیر خواب گوشواره

تعبیر خواب گوشواره ( تعبیر خواب گوشواره طلا ، گوشواره مروارید ، گوشواره بدل ، گوشواره شکسته و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب م...
تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب گاو به طور کلی خوب است ولی اگر در خواب گاو وحشی و شاخ دار ببینید  که حالت تهاجم دارد و شما از دیدنش متوحش بشوید ، تعبیر دیگر حیوانات وحشی را دارد زیرا گاو در صورتی نعمت و روز...
تعبیر خواب غذا خوردن

تعبیر خواب غذا خوردن

تعبیر خواب غذا خوردن به طور کلی نمادی از تلفیق تجربه ها، بینش ها و ارزش های معنوی و روحانی است. بسته به موقعیت و شرایطی که در خواب دیده ایم، غذا خوردن در خواب تعابیری متعدد به همراه دارد. خواب غ...
تعبیر خواب نان

تعبیر خواب نان

تعبیر خواب نان از نظر امام صادق می گوید نان در خواب نشان از برکت و مال حلال دارد .دانیال نبی می گوید, اگر در خواب خود نان پیدا کردی یعنی از غم رهایی پیدا می کنی .ولی اگر نان داشته باشی و نخو...
تعبیر خواب برنج

تعبیر خواب برنج

تعبیر خواب برنج ، مالی است که با تلاش و زحمت به دست می آید. اگر بیننده خواب شالیکار نباشد و خواب برنج ببیند،به مال و دارایی تعبیر می شود. برنج پخته یا دمی و کته و پلو حاجتی است که روا می شود و به بینن...
تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار

 تعبیر خواب مار به روایت ابن سیرین می گوید دیدن مار رد خانه به معنای دشمنی می باشد و خوردن گوشت مار, نشان از پادشاهی دارد . تعبیر خواب مار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی : مار،خطر یا دشمن خانگی ا...
تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب دریا نشانه پادشاهی است، یا عالمی. چنانچه در خواب ببیند که آب دریا روشن و صاف است، یعنی که پادشاه عالم و فاضل می باشد. اگر دریا در خواب تیره و صاف بود، یعنی که مفسد و ظالم است. اگر در خواب ب...
تعبیر خواب امام رضاع

تعبیر خواب امام رضاع

تعبیر خواب امام رضا(ع) در این مقاله شرح داده شده است : اگر کسی خود را در جوار حرم مشاهده کرد، از بلایا و خطرات به خدای متعال پناه خواهد برد و اگر خود را در داخل حرم مشاهده کرد، خداوند بزرگ و متعال ب...
تعبیر خواب گندم

تعبیر خواب گندم

تعبیر خواب گندم خیر و برکت و معیشت است. اگر کسی در خواب در حال درو کردن خوشه های گندم رسیده بود، حاصل کارش سود فراوان به او خواهد رساند ولی اگر گندم را خرمن کرده بود، مال فراوان بدست خواهد آورد. ...
تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب طلا از امام جعفر صادق : تعبیر خواب طلا امام صادق برای مردها بد، ولی برای زن‌ها خوب میباشد. دیدن طلا در خواب دلیل بر سه وجه اسـت. اول: حج گذاردن. دوم: ولایت یافتن. سوم: خصومت و اهان...
تعبیر خواب باران

تعبیر خواب باران

تعبیر خواب باران چیست ؟ تعبیر خواب باران به روایت امام صادق (ع) : بر دوازده وجه است: رحمت، برکت، فریاد خواستن، رنج و بیماری، بلا، کارزار، خون ریختن، فتنه، قحط، امان یافتن، کفر و دروغ. تعبیر خواب ...
تعبیر خواب رفتن به مکه

تعبیر خواب رفتن به مکه

تعبیر خواب رفتن به مکه بسیار مبارک است .اگر کسی در خواب دید که به حج می رود، یا موفق به زیارت خانه خدا می شود و یا عملی را انجام می دهد که برای او ثواب حج کردن می نویسند. اگر بیمار این خواب را ببیند ش...
تعبیر خواب قرآن خواندن

تعبیر خواب قرآن خواندن

تعبیر خواب قرآن خواندن در این مقاله به تفضیل برای شما آمده است : امام صادق علیه السلام می فرمایند:قرآنخواندن درخواب بر چهار وجه است: اول:سلامتی یافتن از آفتها. دوم:توانگری وثروتمندی. سوم:مراد دل و...
تعبیر خواب مسجد

تعبیر خواب مسجد

تعبیر خواب مسجد همان طور که می دانید مسجد محلی برای عبادت مسلمانان می باشد . حال ممکن است در خواب خود مسجد را به شکل های مختلف ببینیم .مثلا خواب ببینیم به مسجد می رویم یا در مسجد نماز می خوانیم که هر ...
تعبیر خواب نماز خواندن در مسجد

تعبیر خواب نماز خواندن در مسجد

تعبیر خواب نماز خواندن در مسجد : دیدن مسجد در خواب معنای بسیار خوبی دارد . دیدنش نشان از خیر و شادی است.پایدار بودن در زندگی و حفظ کردن دین است.  تعبير خواب نماز به روايت امام صادق(ع): نماز گذا...